XXIII Konkurs Prac Dyplomowych  
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXIII Konkurs Prac Dyplomowych (licencjackich, inżynierskich,magisterskich
i doktorskich) z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2019.

Regulamin Konkursu

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z oświadczeniem, że praca została obroniona w 2019 roku (skan - plik .pdf) oraz streszczenie pracy
(plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2020 roku za pomocą formularza:

Formularz zgłoszeniowy


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Komisja konkursowa:

 
Przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE - malgorzata.nycz@ue.wroc.pl

Sekretarz
dr inż. Kamal Matouk – kamal.matouk@ue.wroc.pl

Członek Komisji
dr. hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE – iwona.chomiak@ue.wroc.pl