XXII Konkurs Prac Dyplomowych  
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXII Konkurs Prac Dyplomowych (licencjackich, inżynierskich,magisterskich
i doktorskich) z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2018.

Regulamin Konkursu

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z oświadczeniem, że praca została obroniona w 2018 roku
(skan - plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2019 roku za pomocą formularza:

Formularz zgłoszeniowy


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Komisja konkursowa:

 
Przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE - malgorzata.nycz@ue.wroc.pl

Sekretarz
dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes@ue.wroc.pl

Członek Komisji
dr. Artur Rot – artur.rot@ue.wroc.pl